επιβίωση στην κρίση

Ο ΣΕΗΛΕ διασφαλίζει την επιβίωση στην κρίση

timesΟ Σ.Ε.ΗΛ.Ε εξαναγκάζει τις εμπορικές επιχειρήσεις του ηλεκτρολογικού κλάδου σε συγκράτηση των τιμών. Ο Σ.Ε.ΗΛ.Ε προσαρμόζει την τιμολογιακή του πολιτική, προς όφελος των μελών του (αν απαιτείται, προβένει και σε μείωση των τιμών)

Ο ΣΕΗΛΕ διατηρεί την ποιότητα των υλικών, που προμηθεύει, έτσι ώστε να μην εκτίθεται ο εγκαταστάτης-ηλεκτρολόγος στον πελάτη του και να μην «μπαίνει σε περιπέτειες», που θα του κοστίσουν χρόνο και κόπο.

Comments are closed.