Προσκληση εκτακτης Γενικης Συνελευσης Ιανουαριου 2015

logo-seile

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδος (Σ.Ε.ΗΛ.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα της Λέσχης του ΣΕΗΕΑ , οδός Πλ. Ελευθερίας 2, Αθήνα , στον 1ο όροφο , με τα παρακάτω θέματα :

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 2014
  2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 3
  3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΟΡΕΙΑ 2015
  4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015 στον ίδιο τόπο και χρόνο, αν και πάλι δεν γίνει απαρτία θα γίνει στις 12 Γενάρη, ημέρα Δευτέρα στις 5.00 μμ. στον ίδιο χώρο.

Συνάδελφε ,
με την παρουσία σου και την ανάπτυξη των απόψεών σου στα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνέλευση, θα συμβάλεις αποτελεσματικά στην εδραίωση του Σ.Ε.ΗΛ.Ε. που πρέπει να στηριχθεί και να αναπτυχθεί με ακόμα εντονότερους ρυθμούς, για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των συνεταιρισμένων ηλεκτρολόγων.
Από μας εξαρτάται να κρατήσουμε ζωντανό τον Σ.Ε.ΗΛ.Ε. που στοχεύει στο ανέβασμα του επαγγελματικού και βιοτικού επιπέδου μας.

Όλοι λοιπόν στη Γενική μας Συνέλευση στις 12 Ιανουαρίου , ώρα 5.00 μ.μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1 και 2 του καταστατικού μας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση όσοι εκ των συνεταίρων δεν έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς την υποχρεωτική μερίδα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΗΛ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.ΣΤΡΑΤΗΣ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ.ΦΟΥΝΤΟΣ

Comments are closed.