Σ.Ε.ΗΛ.Ε.

οι στοχοι του

Σ.Ε.ΗΛ.Ε.

Η διατήρηση της αξιοπιστίας του ως εμπορική επιχείρηση. Η αύξηση της τεχνογνωσίας των ηλεκτρολόγων...

περισσοτερα

το σχημα του

Σ.Ε.ΗΛ.Ε

Ο Σ.Ε.ΗΛ.Ε διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα στελέχη προτείνονται από όλους τους...

περισσοτερα

οι ανθρωποι του

Σ.Ε.ΗΛ.Ε

Tο ανθρώπινο δυναμικό του Συνεταιρισμού, σήμερα, αριθμεί 70 περίπου εργαζόμενους,...

περισσοτερα

τα οφελη του

Σ.Ε.ΗΛ.Ε

Τα οφέλη των συνεταίρων απορρέουν τόσο από την τιμολογιακή πολιτική του Συνεταιρισμού...

περισσοτερα

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ