ΤΟ ΣΧΗΜΑ

Σκοπός του Συνεταιρισμού αποτελεί:

«η προμήθεια φθηνού και ποιοτικού υλικού στους ηλεκτρολόγους – εγκαταστάτες, με ίσους όρους, ενώ τα εμπορικά οφέλη να επιστρέφουν στους ίδιους».

Ο Σ.Ε.ΗΛ.Ε διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα στελέχη προτείνονται από όλους τους συνεταίρους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμόυ Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδας - ΣΕΗΛΕ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΤΡΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΦΟΥΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΑΜΠΡΑΧΑΜΙΑΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ : ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ