ΤΑ ΟΦΕΛΗ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Ο Σ.Ε.ΗΛ.Ε. προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τους συνεταίρους εργολάβους ηλεκτρολόγους.

Τα οφέλη των συνεταίρων απορρέουν τόσο από την τιμολογιακή πολιτική του Συνεταιρισμού, όσο και από τις συνολικές απολαβές των μελών.

Καλέστε για να μάθετε για τα οφέλη των συνεταίρων: 2103219562 , ώρες γραφείου