ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ανθρώπινο δυναμικό

Tο ανθρώπινο δυναμικό του Συνεταιρισμού, σήμερα, αριθμεί 25 περίπου εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται στη διοίκηση και στα καταστήματα.

Τα 6 υποκαταστήματα του Σ.Ε.ΗΛ.Ε και η κεντρική αποθήκη, διασφαλίζουν τη σωστή εξυπηρέτηση και τη σταθερή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Σ.Ε.ΗΛ.Ε